• Misja szkoły

   • Naszym celem jest stworzenie DOBREJ I BEZPIECZNEJ szkoły, dbającej o wszechstronny rozwój umysłowo - fizyczny, społeczny, emocjonalny i duchowy swoich uczniów; szkoły odkrywającej możliwości każdego ucznia i przygotowującej do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie i społeczeństwie.

    Pragniemy być szkołą przyjazną i wspierającą, pracować w oparciu o zasady partnerstwa, szacunku i wzajemnej pomocy. Chcemy kształcić ludzi dobrych, uczciwych, tolerancyjnych i odpowiedzialnych, otwartych na potrzeby innych; ludzi o pozytywnym stosunku do życia, nauki i pracy.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych