• Wizja szkoły

   • 1. Kształtujemy i rozwijamy talenty i zdolności naszych uczniów w ramach organizowanych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych,

    2. Kształtujemy postawę obywatelską. Pielęgnujemy tradycje szkolne, regionalne i narodowe,

    3. Dbamy o rozwój indywidualny i społeczny uczniów. Stawiamy przede wszystkim na rozwój uczciwości, odpowiedzialności, kultury osobistej, poczucia własnej wartości, szacunku oraz umiejętności pracy w zespole,

    4. Uczymy języków obcych - przygotowujemy uczniów do komunikowania się z ludźmi innych narodowości, przybliżamy obcą kulturę i umożliwiamy nawiązywanie nowych znajomości oraz podróżowanie poprzez udział w międzynarodowych programach wymiany młodzieży,

    5. Stwarzamy uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania i posługiwania się informacjami z różnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych,

    6. Promujemy model zdrowego stylu życia, wdrażamy do aktywności fizycznej i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,

    7. Zapewniamy bezpieczeństwo i przyjazne warunki do nauki poprzez wprowadzenie zrozumiałych zasad i norm zachowania, a także reguł współżycia społecznego w szkole oraz ich konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie,

    8. Przygotowujemy uczniów do świadomych wyborów życiowych, przede wszystkim do podjęcia decyzji o wyborze odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu,

    9.Dbamy o dobry klimat w szkole, o życzliwą i bezpieczną atmosferę oparta na kulturze osobistej, zrozumieniu, zaufaniu, tolerancji i poszanowaniu godności drugiego człowieka,

    10.Nauczyciele są otwarci na problemy dziecka, podnoszą swoje kwalifikacje i pełnią funkcję wspierającą w wychowaniu, poprzez dawanie przykładu własną postawą i swoim zachowaniem.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych