• 100 - lecie szkoły

   • Raduj się, Polsko!

    W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę Szkoła Podstawowa w Witkowicach obchodziła swój dostojny jubileusz 100-lecia założenia. Szkolne obchody święta pod hasłem „Raduj się, Polsko”  miały miejsce w niedzielne popołudnie, 30 września 2018r., a rozpoczęły się wiązanką pieśni patriotycznych w wykonaniu Ochotniczej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Marcina Gały.

    Szczególnie ważnym elementem  jubileuszu było wciągnięcie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy, przy dźwiękach hymnu narodowego, orkiestry, werbli oraz specjalnych sygnałów trąbki. Był to element dodatkowy dotychczasowego ceremoniału szkolnego, wzbogaconego specjalnie na tę okazję. Zaproszenie na uroczystość przyjęli dostojni goście. Byli to m.in.: Lidia Burzyńska – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty, Piotr Juszczyk  - wójt gminy Kłomnice z radnymi powiatowymi i gminnymi, Alicja Janowska – dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, ks. Tomasz Dyjan – proboszcz parafii w Witkowicach. W obecności gości, społeczności szkolnej i lokalnej, absolwentów szkoły, została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniającą zarówno nasz jubileusz, jak i rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Warto przytoczyć słowa wyryte na płycie pamiątkowej, ponieważ w symboliczny sposób doceniają wkład tych, którzy „budowali” naszą szkołę i Ojczyznę:

    „Tym, którzy sercem, talentem i pracą

    tworzyli historie naszej ojczyzny i szkoły”.

    Dalszą część uroczystości wypełniły występy artystyczne dzieci i młodzieży. Scenariusz uroczystości powstał na podstawie dokumentów archiwalnych szkoły i wspomnień zapisanych w okruchach pamięci. Młodzi artyści zaprezentowali barwą historię naszej szkoły na tle przełomowych wydarzeń historycznych. Przedstawienie przeniosło nas w czasy, kiedy placówka zaczynała swoje istnienie. Krótkie scenki z poszczególnych dziesięcioleci  życia szkoły, przeplatane scenkami dotyczącymi najważniejszych momentów historii Polski, obrazowane zdjęciami z ówczesnych lat i prezentacjami multimedialnymi, ukazały gościom jej stuletnią historię i wywołały niejedną łzę wzruszenia. Najmłodsze pokolenie miało okazję zobaczyć, jak zmieniało się godło Polski, jakie symbole były eksponowane w szkołach na przestrzeni zawirowań historycznych i politycznych, jaką drogę musiał pokonać święty krzyż, by na stałe zaistnieć w szkolnych salach. Autorzy scenariusza przypomnieli sceny wybuchu I i II wojny światowej, wojny polsko -bolszewickiej, wprowadzenia stanu wojennego

    w 1981 r., ówczesnej trudnej sytuacji ludności i tego jak te wydarzenia  przełożyły się na realia szkolne. Szczególnie ważnym momentem były sceny obrazujące wybór Karola Wojtyły na papieża i Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Obchodom jubileuszu towarzyszyła wystawa pt. „Historia szkoły zamknięta w pamiątkach”, na której zgromadzono zdjęcia, świadectwa, dokumenty szkolne.

    Kontynuacją niedzielnego spotkania była msza święta odprawiona następnego dnia przez arcybiskupa Stanisława Nowaka, w której uczestniczyła społeczność szkolna. Słowa, które skierował do nas dostojny gość: „Kochani uczniowie, nie zmarnujcie czasu danego Wam w szkole. Uczcie i pracujcie!” z pewnością zostaną na długo w naszej pamięci.

    Warto pamiętać, że wszystko, co robimy teraz tworzy historię naszej szkoły, o której przyszłe pokolenia opowiedzą przy okazji kolejnego setnego jubileuszu.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych