• Model Absolwenta Szkoły Podstawowej

   • 1. Jest przygotowany do następnego etapu kształcenia:

    • stosuje w praktyce wiedzę i umiejętności,
    • potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy,
    • komunikuje się w języku angielskim,
    • umie korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, współdziała w zespole,
    • zna swoje prawa i obowiązki,
    • potrafi wyrażać się poprzez formy plastyczne, teatralne, muzyczne.

    2. Szanuje uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych ludzi.

    3. Jest odpowiedzialny i obowiązkowy, dąży do osiągnięcia sukcesu, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować.

    4. Szanuje tradycje i kulturę własnego narodu.

    5. Zna i stosuje normy dobrego zachowania, potrafi kulturalnie i komunikatywnie porozumiewać się z innymi, dba o kulturę języka.

    6. Prowadzi zdrowy styl życia, dba o swoje zdrowie i rozwój sprawności fizycznej.

    7. Troszczy się o środowisko naturalne (bierze udział w akcjach ekologicznych).
     

    ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM  W WITKOWICACH

    Rok Szkolny 1984/1985 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Buc Władysław
    2. Barciś Zbigniew
    3. Barczyk Tomasz
    4. Bednarek Barbara
    5. Błachowicz Dariusz
    6. Borek Adam
    7. Bożek Małgorzata
    8. Brzozowska Urszula
    9. Całkiewicz Dariusz
    10. Cieślak Maciej
    11. Dolniak Tomasz
    12. Eliasz Paweł
    13. Ermer Małgorzata
    14. Grobelny Janusz
    15. Knysak Paweł
    16. Kubik Janusz
    17. Kubik Mariusz
    18. Kuczyńska Katarzyna
    19. Milczarek Wojciech
    20. Nalewajka Anna
    21. Ociepa Lilla
    22. Olesińska Daria
    23. Oziębała Andrzej
    24. Pijur Anna
    25. Rak Agata
    26. Tkaczyk Małgorzata
    27. Tomicka Agata
    28. Urbańczyk Iwona
    29. Zakrzewski Adam

    Rok szkolny 1985/1986 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Bartnik Wioletta
    2.  Bronchard Sławomir
    3. Dratwa Agata
    4. Dziubek Iwona
    5. Ermer Beata
    6. Gałkowska Agnieszka
    7. Gładysz Mariusz
    8. Górak Marzena
    9. Grzywacz Marek
    10. Heppner Krzysztof
    11. Jagusiak Adam
    12. Jędrzejczyk Waldemar
    13. Kaczmarek Jarosław
    14. Kaczorowski Krzysztof
    15. Kopcik Aneta
    16. Korbela Dorota
    17. Kornatowska Barbara
    18. Kowalczyk Andrzej
    19. Kwoka Mariusz
    20. Leśniak Krzysztof
    21. Magiera Dariusz
    22. Malicki Robert
    23. Ociepa Lilianna
    24. Orlikowska Dorota
    25. Oziębała Andrzej
    26. Pielecha Aneta
    27. Psiuk Renata
    28. Rutkowska Wioletta
    29. Szewczyk Iwona
    30. Walicka Barbara
    31. Wypych Mariola

    Rok szkolny 1986/1987 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Balant Monika
    2. Balińska Ewa
    3. Brzeszczak Edyta
    4. Chrapońska Ewa
    5. Gałkowski Mariusz
    6. Gałkowska Beata
    7. Górecki Sylwester
    8. Janicki Dariusz
    9. Kaczmarek Agnieszka
    10. Kopcińska Aneta
    11. Kornatowska Janina
    12. Ligocka Renata
    13. Ligocki Radosław
    14. Łysakowska Eulalia
    15. Magiera Michał
    16. Matuszczak Rafał
    17. Partyka Mariusz
    18. Przybył Wojciech
    19. Skarlak Wojciech
    20. Skórka Mirosława
    21. Stelmaszczyk Robert
    22. Szlęg Aneta
    23. Szymański Janusz
    24. Tomala Anna
    25. Woch Katarzyna
    26. Wolański Grzegorz
    27. Wujcik Ewa
    28. Zatoń Agnieszka

    Rok szkolny 1987/1988 SZKOŁA PODSTAWOWA

    Klasa A

    1. Barciś Dorota
    2. Bugała Edyta
    3. Eliasz Piotr
    4. Fras Agnieszka
    5. Husak Tonia
    6. Jagusiak Izabella
    7. Jachymczak Paweł
    8. Koch Ewa
    9. Kryczka Karol
    10. Kuroń Paweł
    11. Matuszczak Janusz
    12. Orlikowski Piotr
    13. Pala Katarzyna
    14. Rutkowska Barbara
    15. Sadziak Wioletta
    16. Szwejda Dariusz
    17. Śledzińska Aneta
    18. Urbańczyk Mariusz
    19. Walicki Jacek
    20. Wierus Dorota
    21. Wolańska Agnieszka
    22. Wychowski Krzysztof

    Klasa B

    1. Brzeszczak Iwona
    2. Burzyński Janusz
    3. Burzyński Piotr
    4. Dolniak Bogusław
    5. Gałkowski Dariusz
    6. Grudzińska Gabriela
    7. Jagusiak Magdalena
    8. Jagusiak Mirosław
    9. Kantorski Piotr
    10. Kipigroch Sławomir
    11. Kortas Dariusz
    12. Kowalik Izabella
    13. Ligęza Agnieszka
    14. Makulski Roman
    15. Małolepsza Adrianna
    16. Ociepa Dawid
    17. Ociepa Sylwia
    18. Owczarek Robert
    19. Proszowska Renata
    20. Sochacki Mariusz
    21. Szlęg Andrzej
    22. Tkaczyk Andrzej

    Rok szkolny 1988/1989 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Barczyk Krzysztof
    2. Biskup Sylwia
    3. Bronczek Ewelina
    4. Bruś Edyta
    5. Bugała Katarzyna
    6. Dolniak Adam
    7. Górecki Dariusz
    8. Hajdas Marcin
    9. Husak Jolanta
    10. Janicka Agnieszka
    11. Jędrzejczyk Zbigniew
    12. Knop Robert
    13. Korbela Barbara
    14. Kot Sybilla
    15. Kowalczyk Janusz
    16. Kubik Michał
    17. Łapeta Żaneta
    18. Nalewajka Dariusz
    19. Pałuska Ewa
    20. Pijur Jadwiga
    21. Siemiński Adam
    22. Stępień Adam
    23. Tkaczyk Janusz
    24. Woźniak Marcin
    25. Zbonikowski Tomasz

    Rok szkolny 1989/1990 SZKOŁA PODSTAWOWA  

    1. Akulewicz Agnieszka
    2. Bednarek Bogdan
    3. Borek Paweł
    4. Bruś Tomasz
    5. Grzybowski Mariusz
    6. Chrapoński Roman
    7. Hajdas Katarzyna
    8. Kaczmarek Paweł
    9. Koch Anna
    10. Kuroń Edyta
    11. Kula Piotr
    12. Nowak Krzysztof
    13. Ociepa Anna
    14. Ociepa Łukasz
    15. Ociepa Mariusz
    16. Olszewski Robert
    17. Owczarek Piotr
    18. Owczarek Rafał
    19. Oziębała Robert
    20. Pawłowski Rafał
    21. Sarniak Urszula
    22. Stelmaszczyk Piotr
    23. Tkaczyk Mariusz
    24. Tomala Katarzyna
    25. Zatoń Magdalena

    Rok szkolny 1990/1991 SZKOŁA PODSTAWOWA

    Klasa A

    1. Balant Renata
    2. Bartnik Monika
    3. Bednarek Paweł
    4. Blachnicki Piotr
    5. Jaśkowski Tomasz
    6. Kaczmarek Joanna
    7. Kaczorowski Michał
    8. Kipigroch Mariusz
    9. Kozerawski Adam
    10. Kuban Grzegorz
    11. Kubik Anna
    12. Ligocka Ewa
    13. Luks Barbara
    14. Makówka Agnieszka
    15. Małota Edyta
    16. Poroszewski Jaroslaw
    17. Sadziak Mariusz
    18. Szwejda Magdalena
    19. Tyrek Sebastian
    20. Wolańska Renata

    Klasa B

    1. Badowski Piotr
    2. Ermer Sylwia
    3. Góra Artur
    4. Grudzińska Monika
    5. Jagusiak Sławomir
    6. Kot Artur
    7. Korek Marzena
    8. Krzywda Bożena
    9. Mądrzyk Rafał
    10. Stępień Tomasz
    11. Tkaczyk Sylwia
    12. Tkaczyk Magdalena
    13. Tkaczyk Krzysztof

    Rok szkolny 1991/1992 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Bednarek Jolanta
    2. Gajewski Łukasz
    3. Gałkowska Aleksandra
    4. Góra Paweł
    5. Herman Daniel
    6. Jagusiak Michał
    7. Kubik Marek
    8. Kuroń Katarzyna
    9. Kutek Ireneusz
    10. Łapeta Aneta
    11. Łapeta Mariusz
    12. Łapeta Robert
    13. Łągiewka Aneta
    14. Makówka Sylwester
    15. Małota Marta
    16. Małota Roman
    17. Mądrzyk Katarzyna
    18. Nalewajka  Joanna
    19. Nowak Paweł
    20. Ostrowski Tomasz
    21. Owczarek Konrad
    22. Pawłowski Przemysław
    23. Piwowarczyk Magdalena
    24. Płuszka Mariusz
    25. Polit Ewelina
    26. Rak Edyta
    27. Trepkowska Magdalena
    28. Tylec Sebastian
    29. Skorek Maciej
    30. Wędzonka Kamila
    31. Witczak Przemysław
    32. Woch Rafał

    Rok szkolny 1992/1993 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Bronczek Iwona
    2. Brzeszczak Marcin
    3. Brzeszczak Sławomir
    4. Całkiewicz Robert
    5. Ermer Marcin
    6. Janas Monika
    7. Januszewska Marta
    8. Jachymczak Anna
    9. Karwalski Adam
    10. Korek Dariusz
    11. Kuroń Rafał
    12. Nalewajka Jarosław
    13. Nowak Sylwia
    14. Ociepa Michał
    15. Orlikowski Tomasz
    16. Policińska Ewa
    17. Sadziak Paweł
    18. Skarlak Katarzyna
    19. Sokolińska Joanna
    20. Tomaszewska Monika
    21. Woch Agnieszka
    22. Woch Anna
    23. Wolański Mariusz
    24. Woźniak Artur
    25. Wychowaniec Justyna

          Rok szkolny 1993/1994 SZKOŁA PODSTAWOWA

    Klasa A

    1. Balant Eliza
    2. Bednarek Katarzyna
    3. Gonera Agnieszka
    4. Grzywacz Mariusz
    5. Jagusiak Mariusz
    6. Janeczko Monika
    7. Januszewska Malwina
    8. Karwalski Rafał
    9. Kozerawski Mariusz
    10. Kuś Tomasz
    11. Mendak Agnieszka
    12. Migoń Piotr
    13. Motyl Michał
    14. Myjakowski Marcin
    15. Płuszka Ilona
    16. Rogoziński Sławomir
    17. Sambor Robert
    18. Sobczak Daniel
    19. Sobota Andrzej
    20. Ślęzak Edyta

    Klasa B

    1. Bodanka Eliza
    2. Bodanka Piotr
    3. Karczewski Rafał
    4. Kutek Ewelina
    5. Liberda Agnieszka
    6. Mizera Agnieszka
    7. Mstowski Przemysław
    8. Piras Robert
    9. Strzelczyk Robert
    10. Tombarkiewicz Agnieszka
    11. Tylec Rafał
    12. Wojciechowski Arkadiusz
    13. Wolański Krzysztof
    14. Woźniak Łukasz
    15. Wychowaniec Marta
    16. Wypych Artur

          Rok szkolny 1994/1995 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Brzeszczak Joanna
    2. Burzyńska Agnieszka
    3. Derda Sebastian
    4. Ermer Urszula
    5. Góra Sylwia
    6. Górska Kinga
    7. Jarczok Seweryn
    8. Kaczmarek Piotr
    9. Matuszczak Szymon
    10. Mądrzyk Ewelina
    11. Mizera Katarzyna
    12. Nems Kamila
    13. Olesiński Przemysław
    14. Policiński Adam
    15. Rutkowska Zofia
    16. Sambor Barbara
    17. Sarniak Karol
    18. Sokoliński Jakub
    19. Sokołowski Artur
    20. Tkaczyk Marek
    21. Trepkowska Anna
    22. Woch Dorota
    23. Wolański Marcin

          Rok szkolny 1995/1996 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Bodanka Joanna
    2. Dziubek Monika
    3. Gorzelak Joanna
    4. Grabowski Łukasz
    5. Jagusiak Grzegorz
    6. Janeczko Justyna
    7. Karczewski Dominik
    8. Kryczka Janusz
    9. Łapeta Marcin
    10. Makówka Gabriela
    11. Matuszczak Anna
    12. Motyl Robert
    13. Mstowski Michał
    14. Nowak Dorota
    15. Ociepa Marcin
    16. Olszewski Piotr
    17. Piotrowski Michał
    18. Rajca Wojciech
    19. Rajchelt Agnieszka
    20. Sambor Monika
    21. Sołtys  Magdalena
    22. Surlej Paulina
    23. Tkaczyk Wioletta
    24. Tylec Sławomir

          Rok szkolny 1996/1997 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Bik Agnieszka
    2. Bodanka Ewa
    3. Ciesielska Ewelina
    4. Charaziak Marcin
    5. Dziubek Daniel
    6. Górski Kornel
    7. Hes Artur
    8. Jamrozik Jacek
    9. Januszewski Dariusz
    10. Juchnik Monika
    11. Kaczmarek Marek
    12. Kaczmarzyk Dagmara
    13. Knysak Marta
    14. Kolasiński Marcin
    15. Kubik Łukasz
    16. Kukla Piotr
    17. Kuś Krzysztof
    18. Łapucha Magdalena
    19. Matusiak Magdalena
    20. Migoń Błażęj
    21. Piras Marlena
    22. Proszowska Magdalena
    23. Raj Piotr
    24. Sokołowski Robert
    25. Stojek Magdalena
    26. Ściebura Emilia
    27. Ślęzak Dominik
    28. Tkaczyk Justyna
    29. Trepkowska Olga
    30. Wolańska Joanna

          Rok szkolny 1997/1998 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Badowska Żaneta
    2. Banaszkiewicz Monika
    3. Bik Danuta
    4. Biskup Paulina
    5. Borkowska Kinga
    6. Borkowski Rafał
    7. Bubel Szymon
    8. Fronczyk Szymon
    9. Gajdos Katarzyna
    10. Góra Mariola
    11. Janas Agnieszka
    12. Knysak Adam
    13. Koper Agnieszka
    14. Kubik Agnieszka
    15. Machnik Dariusz
    16. Mendak Ewelina
    17. Młynarczyk Marcin
    18. Młynarczyk Rafał
    19. Nalewajka Maciej
    20. Piotrowska Karina
    21. Piwowarczyk Ewa
    22. Rogoziński Norbert
    23. Rzepa Rafał
    24. Sambor Agnieszka
    25. Szymczyk Sebastian
    26. Wędzonka  Joanna
    27. Wolańska Beata
    28. Wolański Paweł
    29. Wychowaniec Adrian

          Rok szkolny 1998/1999 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Barczyk Paulina
    2. Bronczek Jakub
    3. Fronczyk Monika
    4. Gajewski Bartosz
    5. Gonera Piotr
    6. Góra Monika
    7. Jagusiak Anna
    8. Jagusiak Marlena
    9. Jaśkowska Ewa
    10. Knop Piotr
    11. Korek Barbara
    12. Korek Iwona
    13. Kubik Anna
    14. Łapucha Tomasz
    15. Mazela Dawid
    16. Nems Łukasz
    17. Noryński Wojciech
    18. Powroźnik Michał
    19. Rajca Agnieszka
    20. Stępień Marcin
    21. Syczew Angelika
    22. Potempski Sebastian
    23. Załęcki Łukasz

          Rok szkolny 1999/2000 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Bartkiewicz Piotr
    2. Bartnik Tomasz
    3. Berdys Michał
    4. Bodanka Adam
    5. Bubel Ewelina
    6. Dolniak Marcin
    7. Gajda Marietta
    8. Gorzelak Łukasz
    9. Jagusiak Grzegorz
    10. Jamrozik Karol
    11. Kaczmarek Lena
    12. Kaźmierczak Robert
    13. Kmiecik Mariusz
    14. Kolasińska Joanna
    15. Kot Paulina
    16. Kukla Zbigniew
    17. Kuroń Magdalena
    18. Litwiniak Marta
    19. Matusiak Kamila
    20. Matuszczak Ilona
    21. Młynarczyk Artur
    22. Postawa Agnieszka
    23. Powroźnik Anna
    24. Rakowski Grzegorz
    25. Rzepa Łukasz
    26. Sprawka Kamil
    27. Syczew Paweł
    28. Załęcka Paulina

          Rok szkolny 2001/2002 GIMNAZJUM

    1. Błaszczyk Karolina
    2. Dębski Gilbert
    3. Dróżdż Konrad
    4. Dzionek Michał
    5. Górecki Sławomir
    6. Halbiniak Marcin
    7. Kmiecik Katarzyna
    8. Kuban Konrad
    9. Litwiniak Maciej
    10. Łapeta Tomasz
    11. Majer Damian
    12. Matuszczak Tomasz
    13. Mendak Marta
    14. Mstowska Judyta
    15. Pluta Karolina
    16. Rakowska Ewelina
    17. Rojek Aleksandra
    18. Sambor Małgorzata
    19. Sarniak Michał
    20. Skonieczny Patryk
    21. Surlej Maciej
    22. Zatoń Marta
    23. Szymiczek Żaneta
    24. Szulc Tomasz

    Rok szkolny 2002/2003 GIMNAZJUM

    1. Barczyk Katarzyna
    2. Benduch Damian
    3. Borowik Grzegorz
    4. Boryś Norbert
    5. Borzęcki Piotr
    6. Chaduła Adrian
    7. Czech Damian
    8. Dziubiński Dawid
    9. Jagusiak Judyta
    10. Jarczok Magdalena
    11. Karczewski Piotr
    12. Kaźmierczak Olga
    13. Kotas Monika
    14. Kowalczyk Kamil
    15. Kowalik Patrycja
    16. Kuźnik Joanna
    17. Matusiak Anna
    18. Mioduszewski Damian
    19. Nabiałek Przemysław
    20. Rogozińska Sylwia
    21. Rygielska Katarzyna
    22. Słoma Aleksandra
    23. Strojecka Magdalena
    24. Świącik Damian
    25. Tutak Łukasz
    26. Wolański Tomasz
    27. Wychowaniec Magdalena

    Rok szkolny 2003/2004 GIMNAZJUM

    1. Adamczyk Grzegorz
    2. Adamus Michał
    3. Coner Danuta
    4. Dębski Dariusz
    5. Filipiak Adrian
    6. Frajer Sławomir
    7. Fronczyk Martyna
    8. Góra Anna
    9. Kadłubowska Katarzyna
    10. Karczewska Klaudia
    11. Kordas Paulina
    12. Kowalczyk Katarzyna
    13. Księżyk Ewa
    14. Kuban Karol
    15. Kuna Justyna
    16. Kuźnik Anna
    17. Majer Dominika
    18. Nabiałek Aldona
    19. Policiński Hubert
    20. Postawa Karolina
    21. Raj Dawid
    22. Rakosza Katarzyna
    23. Śliwakowska Justyna
    24. Wierus Emil
    25. Wilk Karolina
    26. Woch Sebastian
    27. Zasępa Agnieszka
    28. Sułecka Renata
    29. Szymanek Dawid

    Rok szkolny 2004/2005 GIMNAZJUM

    1. Berdys Bartłomiej
    2. Bodanka Łukasz
    3. Ciesielska Sylwia
    4. Dziubińska Karolina
    5. Eliasz Kinga
    6. Frajer Robert
    7. Górecki Łukasz
    8. Halbiniak  Nina
    9. Kitliński Damian
    10. Kmiecik Piotr
    11. Knysak Weronika
    12. Kotas Błażej
    13. Kujawska Monika
    14. Podolak Grzegorz
    15. Rybak Robert
    16. Stala Przemysław
    17. Ściebura Rafał
    18. Tutak  Marcin
    19. Wierus Roksana
    20. Wiśniewska Żaneta
    21. Zakrzewki Adrian
    22. Zyzik Kamil
    23. Żurek Martyna

    Rok szkolny 2005/2006 GIMNAZJUM

    1. Barczyk  Artur
    2. Błaszczyk Miłosz
    3. Czech Magdalena
    4. Frajer Robert
    5. Jagusiak Anna
    6. Kaczmarek Krzysztof
    7. Kapusta Justyna
    8. Kleszczewski Wojciech
    9. Kmiecik Małgorzata
    10. Kozioł Paulina
    11. Kuna Ewa
    12. Litwiniak Mateusz
    13. Młyński Rafał
    14. Morel Tomasz
    15. Musiał Emilia
    16. Policiński Błażej
    17. Raj Klaudia
    18. Ratoń Olga
    19. Similak Adam
    20. Sobczyk Magdalena
    21. Surlej Przemysław
    22. Wiewiórowski Patryk
    23. Wolański Janusz
    24. Wolański Krystian
    25. Wróbel Mateusz
    26. Zgrzebna Angelika
    27. Zyzik Paweł
    28. Zielonka Sandra

    Rok szkolny 2006/2007 GIMNAZJUM

    1. Borkowska Aleksandra
    2. Chajec Katarzyna
    3. Dąbrowski Daniel
    4. Dudek Justyna
    5. Dziubińska Natalia
    6. Filipiak Dawid
    7. Flasza Magdalena
    8. Fronczyk Bartłomiej
    9. Górecki Rafał
    10. Januszewska Małgorzata
    11. Kołdon Anna
    12. Kordas Piotr
    13. Królik Iwona
    14. Kubacki Norbert
    15. Kurzacz Malwina
    16. Kwarciak Malwina
    17. Małolepszy Konrad
    18. Marciniak Magdalena
    19. Milczarek Adam
    20. Morel Sylwia
    21. Niedzielska Monika
    22. Nowacki Kamil
    23. Orlikowska Monika
    24. Rygielski Sebastian
    25. Sławiński Adrian
    26. Wróbel Damian
    27. Wróbel Tomasz
    28. Żurek Weronika

    Rok szkolny 2007/2008 GIMNAZJUM

    Klasa A

    1. Barczyk Oskar
    2. Benduch Paulina
    3. Cubała Dominika
    4. Grobelna Karolina
    5. Juszczyk Anna
    6. Kleszczewski Piotr
    7. Kowalik Sebastian
    8. Lewicki Sebastian
    9. Makulski Michał
    10. Marciniak Agnieszka
    11. Olszewska Aleksandra
    12. Pisarska Ilona
    13. Rajca Przemysław
    14. Rajca Szymon
    15. Ratoń Michał
    16. Rygielska  Aneta
    17. Świącik  Adam
    18. Witkowski Piotr

    Klasa B

    1. Bartyczak Łukasz
    2. Bera Kinga
    3. Całuzińska Olga
    4. Ingier Julita
    5. Kitliński Dawid
    6. Kowalczyk Michalina
    7. Kuban Krzysztof
    8. Marciniak Magdalena
    9. Młyńska Karolina
    10. Nalewajka Marta
    11. Rozpądek  Ernest
    12. Szyda Albert
    13. Śliwakowski Łukasz
    14. Urbaszewska Angelika
    15. Wilk Dominik
    16. Woźniak Kinga
    17. Woźniak Paweł

    Rok szkolny 2008/2009 GIMNAZJUM

    1. Bartyczak Kamil
    2. Błachowicz Martyna
    3. Boryś Paulina
    4. Bubel Marta
    5. Ciesielska Kinga
    6. Czech Damian
    7. Kleszczewska Agnieszka
    8. Kmiecik Dominik
    9. Knysak Agnieszka
    10. Kowalczyk Jaromir
    11. Leśniak Adam
    12. Lewicki Marcin
    13. Łągiewka Katarzyna
    14. Majchrzak Natalia
    15. Małolepszy Bartłomiej
    16. Nowacki Jakub
    17. Ociepa Tobiasz
    18. Orlikowski Ryszard
    19. Sobczak Martyna
    20. Witkowski Paweł
    21. Wojtal Szymon
    22. Zakrzewska Patrycja
    23. Zasępa Błażej

    Rok szkolny 2009/2010 GIMNAZJUM

    1. Borkowski Jan
    2. Filipiak Damian
    3. Grobelna Judyta
    4. Jabłoński Marcin
    5. Jagusiak Adrian
    6. Kołdon Oskar
    7. Kubacka Weronika
    8. Krzyszczyk Aleksandra
    9. Marcinkiewicz Karina
    10. Matyjaszczyk Monika
    11. Michoń Kornelia
    12. Milczarek Marek
    13. Nalewajka Maciej
    14. Porębiński Adam
    15. Rakowski Marcin
    16. Sitak Paula
    17. Stala Monika
    18. Świącik Marcin
    19. Tkaczyk Paulina
    20. Trzaska Kamil
    21. Wierus Kinga
    22. Wiśniewski Kacper
    23. Woźniak Łukasz
    24. Wożniak Monika
    25. Wróbel Karol
    26. Zawada Mateusz

    Rok szkolny 2010/2011 GIMNAZJUM

    1. Bednarska Agata
    2. Bera Marcin
    3. Bubel Bartosz
    4. Burzyński Tomasz
    5. Całuziński Kamil
    6. Gonera Patryk
    7. Grzywacz Monika
    8. Kitlińska Dominika
    9. Kolibaj Rafał
    10. Kowalczyk Jakub
    11. Krok Bartosz
    12. Kulawiak Jakub
    13. Lewicka Klaudia
    14. Litwiniak Magdalena
    15. Marcinkiewicz Agnieszka
    16. Morel Paulina
    17. Ociepa Daniel
    18. Policiński Martin
    19. Rachwalik Izabela
    20. Rajca Rafał
    21. Rzepecka Donata
    22. Świąć Agnieszka
    23. Wróbel Kamila
    24. Wyżgalska Karolina
    25. Zakrzewska Maja
    26. Zawodniak Damian
    27. Żyła Tomasz

    Rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM

    1. Barczyk Krystian
    2. Dec  Hubert
    3. Kowalik Kamila
    4. Kozioł Martyna
    5. Kubik Marcin
    6. Kurzacz Agata
    7. Łągiewka Paulina
    8. Matyśkiewicz Mariusz
    9. Olszewski Łukasz
    10. Policiński Oskar
    11. Postawa Kamila
    12. Raj Julia
    13. Woch Paulina
    14. Zakrzewska Angelika
    15. Zawodniak Karolina

    Rok szkolny 2012/2013 GIMNAZJUM

    1. Boryś Kamila
    2. Bus Rafał
    3. Fajer Patryk
    4. Góra Konrad
    5. Grzywacz Daniel
    6. Hatłas Marcin
    7. Kaczorowska Agata
    8. Konieczna Nicol
    9. Łapeta Mateusz
    10. Łysakowska Kinga
    11. Magiera Patrycja
    12. Maliszewski Oskar
    13. Małolepszy Krzysztof
    14. Rabiega Mateusz
    15. Rajca Bartosz
    16. Rogus Katarzyna
    17. Sochacka Patrycja
    18. Turek Anna
    19. Wieczorek Ewa
    20. Wilczyńska Maja
    21. Wilk Patryk
    22. Woch Dawid
    23. Woźniak Damian
    24. Wychowska Magdalena
    25. Zakrzewska Oliwia
    26. Zawada Joanna
    27. Zyber Kordian

    Rok szkolny 2013/2014 GIMNAZJUM

    1. Bera Patrycja
    2. Boryś Kamil
    3. Chrząstek Konrad
    4. Folwarczna Klaudia
    5. Górecka Joanna
    6. Grabarczyk Natalia
    7. Jagusiak Marcel
    8. Konstanciak Dominika
    9. Kraczka Angela
    10. Kubik Łukasz
    11. Kustal Dominika
    12. Łysakowski Jakub
    13. Makulski Patryk
    14. Nalewajka Kamil
    15. Nalewajka Katarzyna
    16. Nowacki Kacper
    17. Patyk Karla
    18. Pisarska Agata
    19. Porębiński Dawid
    20. Rogaczewski Dominik
    21. Skarlak Emil
    22. Soluch Łukasz
    23. Stelmaszczyk Olga
    24. Śliwakowska Klaudia
    25. Walicki Maciej
    26. Woźniak Karolina
    27. Wychowski Mateusz
    28. Rozpendek Kuba

    Rok szkolny 2014/2015 GIMNAZJUM

    1. Bartosik Roksana
    2. Bera Karolina
    3. Całkiewicz Martyna
    4. Całuzińska Paulina
    5. Chajec Monika
    6. Górecki Dawid
    7. Harast Paulina
    8. Kugiel Iga
    9. Langier Anastazja
    10. Łapeta Agata
    11. Magiera Dominik
    12. Matusiak Daria
    13. Musiał Katarzyna
    14. Owczarek Justyna
    15. Oziębała Wiktoria
    16. Płuszka Klaudia
    17. Rybak Karolina
    18. Siemiński Dominik
    19. Skarlak Wiktoria
    20. Stala Bartosz
    21. Stelmaszczyk Paulina
    22. Szczerbak Adam
    23. Tkaczyk Michał
    24. Turek Rafał
    25. Urbaszewska Anna

    Rok szkolny 2015/2016 GIMNAZJUM

    1. Bartosik Kornel
    2. Cierpiał Agata
    3. Klimas Weronika
    4. Konieczny Bartosz
    5. Łysakowski Kacper
    6. Makulska Dominika
    7. Michoń Agnieszka
    8. Siemiński Szymon
    9. Szczerbak Jakub
    10. Tkaczyk Bartosz
    11. Wojtal Daniel
    12. Wojtal Julia
    13. Zasępa Paweł

    Rok szkolny 2016/2017 GIMNAZJUM

    1. Gałkowski Krystian
    2. Górecka Karolina
    3. Harazim Wiktoria
    4. Klimas Jakub
    5. Kubik Maciej
    6. Michoń Mateusz
    7. Nagiet Sebastian
    8. Oziębała Natalia
    9. Pluciński Mateusz
    10. Puszczyńska Dorota
    11. Witczak Kamila
    12. Zawodniak Patryk

    Rok szkolny 20217/2018 GIMNAZJUM

    1. Cubała Miłosz
    2. Cubała Paweł
    3. Górecki Sebastian
    4. Ingier Bartosz
    5. Jagusiak Justyna
    6. Jaśkowska Michalina
    7. Karczewska Oliwia
    8. Kitlińska Danuta
    9. Ligocka Karolina
    10. Michoń Jakub
    11. Nalewajka Paulina
    12. Saternus Damian
    13. Sikora Paweł
    14. Skorupa Karolina
    15. Urbańczyk Kamil
    16. Viscio Gianluca
    17. Viscio Josephin
    18. Wolańska Oliwia
    19. Zakrzewski Rafał

    Rok szkolny 2018/2019 GIMNAZJUM

    1. Cubała Kalina
    2. Dębski Fabian
    3. Folwarczny Damian
    4. Harast Igor
    5. Jagusiak Nikola
    6. Kolakowski Jakub
    7. Krok Paulina
    8. Kryczka Michał
    9. Kuban Piotr
    10. Kula Nikola
    11. Latoska Patrycja
    12. Łapeta Aleksandra
    13. Łapeta Bartosz
    14. Molska Wiktoria
    15. Owczarek Jakub
    16. Skarlak Emilia
    17. Skarlak Paweł
    18. Wawrzyńczyk Paulina
    19. Żyła Igor

    Rok szkolny 2018/2019 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Barska Klaudia
    2. Chrapoński Kacper
    3. Cierniak Nikola
    4. Cubała Milena
    5. Czapliński Przemysław
    6. Dziubek Sara
    7. Gorzkowska Emilia
    8. Grochocka Agata
    9. Krawczyk Franciszek 
    10. Kubik Marcelina
    11. Langier Patrycja
    12. Malec Przemysław
    13. Matyjaszczyk Joanna
    14. Michoń Maciej
    15. Palacz Kuba 
    16. Piasecki Kamil
    17. Rajca Wiktor
    18. Skowron Mateusz
    19. Stelmaszczyk Daria
    20. Stojanowska Karina
    21. Śliwakowski Kacper
    22. Tkaczyk Dominika
    23. Witczak Małgorzata
    24. Wrzalik Martyna

    Rok szkolny 2019/2020 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Całkiewicz Natalia
    2. Chrząstek Oskar
    3. Dębski Hubert
    4. Gałkowska Joanna
    5. Gawrońska Wiktoria
    6. Gonera Tatiana
    7. Grabowska Karolina
    8. Jagiełło Oliwia
    9. Kolakowska Joanna
    10. Konstanciak Marcin
    11. Latoski Bartosz
    12. Matusiak Kacper
    13. Molski Igor
    14. Ociepa Wiktoria
    15. Skowron Dominik
    16. Wilk Izabella
    17. Wolański Łukasz
    18. Wróbel Mateusz
    19. Wrzalik Szymon
    20. Wyżgalska Weronika

     

    Rok szkolny 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA

    1. Bielski Ksawery
    2. Chrząstek Wiktor
    3. Ermer Eryk
    4. Karasek Karolina
    5. Kryczka Adam
    6. Łapeta Klaudia
    7. Olszewska Maja
    8. Sochacka Aleksandra
    9. Staniec Maciej
    10. Stobieska Katarzyna
    11. Walicki Adam
    12. Ziółkowska Karolina

    Rok szkolny 2021/2022 SZKOŁA PODSTAWOWA

    Klasa A

    1. Bieś Bartosz
    2. Bodanka Sandra
    3. Cierpiał Aleksandra
    4. Gawroński Łukasz
    5. Grabowski Krzysztof
    6. Ingier Przemysław
    7. Jagusiak Roksana
    8. Jaros Kacper
    9. Kaczmarek Szymon
    10. Kurzelewska Natalia
    11. Łysakowska Kaja
    12. Maciejczyk Natalia
    13. Mazerant Oliwia
    14. Robakowska Malwina
    15. Świącik Wiktoria
    16. Tylec Dominik
    17. Witczak Filip
    18. Witczak Kacper

    Klasa B

    1. Aljewicz Maja
    2. Całkiewicz Bartosz
    3. Górecka Nadia
    4. Kachel Wiktor
    5. Knysak Damian
    6. Kolasiński Michał
    7. Korgól Anna
    8. Kowalczyk Damian
    9. Kubik Błażej
    10. Leśko Klaudia
    11. Ligocki Michał
    12. Małek Iga
    13. Matuszczyk Nikola
    14. Motyl Alicja
    15. Patyk Oliwier
    16. Postawa Adrian
    17. Siemiński Jakub
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych