• Dzień Patrona

    • "(…) Od czterech wdzięcznych wieków i dla wiecznej chwały,

     złotej jak miód natchniony w twym pisanym dzbanie,

     wszystkie kwitnące lipy w Polsce całej

     pachną imieniem twoim, Kochanowski Janie."

                                                                        L. Staff

      

     Od 18 czerwca 2005 r. Zespół Szkół w Witkowicach, obecnie Szkoła Podstawowa w Witkowicach, nosi imię Jana Kochanowskiego, jednego z najwybitniejszych poetów w całej historii naszej kultury. Najważniejszym przesłaniem jego twórczości jest renesansowe hasło:,, Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce”. W myśl tej zasady, jako pierwszy prawdziwie wybitny poeta polski, tworzył utwory, w których zobrazował i utrwalił ówczesne życie, zarówno codzienne, jak też dworskie, z jego obyczajami, a także życie publiczne, państwowe i ogólnonarodowe. W swoich utworach wyrażał patriotyczną troskę o losy ojczyzny i sprawy społeczne. Jednocześnie opisywał świat ludzkich przeżyć i doznań w zróżnicowanej formie gatunkowej - pieśniach , fraszkach oraz trenach.

     Na stałe do tradycji naszej szkoły weszły obchody Dnia Patrona. Z tej okazji organizowane są m.in. uroczyste  akademie,  konkursy szkolne, gminne i powiatowe. Przewodnie hasła  tych wydarzeń to cytaty z wybranych utworów  Mistrza z Czarnolasu.

     Zapraszamy do galerii wspomnień, gdzie prezentujemy zdjęcia z ubiegłych lat.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych