• Nadanie szkole imienia

  •  Nauka skarbem drogim,
   Tak bogatym jak ubogim.
   I bogactwa często giną,
   Lecz nauki nie przeminą.
             
   Jan Kochanowski

   Dzień 18 czerwca 2005 roku zapisał się w dziejach naszej szkoły jako jeden z najważniejszych, bowiem tego dnia miało miejsce historyczne wydarzenie - nadanie Zespołowi Szkół w Witkowicach imienia Jana Kochanowskiego i przekazanie sztandaru. Podniosła uroczystość była zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły  oraz rodziców.

   Jak przebiegały przygotowania do nadania imienia?

   Na początku roku szkolnego 2004/2005 został opracowany szczegółowy plan działań związanych z tym ważnym świętem.

   I tak 7 stycznia 2005 r. w demokratycznych wyborach na patrona szkoły, w których wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice, najwięcej głosów uzyskał Jan Kochanowski - najwybitniejszy przedstawiciel poezji narodowej w dobie polskiego renesansu.
   Należy też zaznaczyć, że 7 stycznia był dla uczniów szkoły w Witkowicach szczególny nie tylko dlatego, iż mogli wybrać  patrona, ale również dlatego, bo poznali zasady demokratycznych wyborów i mieli swój udział w tworzeniu przyszłego wizerunku szkoły.

   Od tej pory przed nami wiele pracy i działań w celu jak najlepszego poznania i promowania sylwetki przyszłego patrona. Przykłady zrealizowanych zadań:

   1.Międzyszkolny konkurs recytatorski, w którym uczniowie z gminy Kłomnice zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności, prezentując wybrane fraszki (klasy młodsze), treny (kl. IV-VI) i pieśni (gimnazjaliści).

   2. Szkolny konkurs o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego. Konkurencje były urozmaicone, np. runda dziesięciu pytań, archaizmy do przetłumaczenia, tworzenie rymowanek lub fraszek o poecie, zaprezentowanie metodą pantomimy wylosowanych utworów. Zasób wiedzy i kreatywność uczniów zachwyciła jury i nauczycieli.

   3. Wyjazd wszystkich uczniów i nauczycieli na wycieczkę śladami poety (2 czerwca 2005r.). Było to niewątpliwie duże przedsięwzięcie ze względów organizacyjnych, ale wszystko przebiegło pomyślnie. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Czarnolasu, gdzie obecnie mieści się Muzeum Jana Kochanowskiego, a potem do kościoła parafialnego w Zwoleniu (dawne probostwo poety). W podziemiach tej świątyni znajduje się krypta rodziny Kochanowskich.  Natomiast w Muzeum Regionalnym podziwialiśmy m. in. drzewo genealogiczny rodziny Kochanowskich, narysowane z wielką  starannością i dokładnością.  Dużym zainteresowaniem cieszyła się też wystawa poświęcona mistrzowi z Czarnolasu i jego rodzinie: "Korwinowie, mistrz i czeladnicy".

   4. Okolicznościowa gazetka opisująca wszystkie działania przygotowujące społeczność szkolną  do tego wielkiego święta.

   18 czerwca 2005r. - uroczyste nadanie Zespołowi Szkół w Witkowicach
    imienia Jana Kochanowskiego

   To podniosłe wydarzenie zaszczycili swoją obecnością: starosta Powiatu Częstochowskiego p. Mieczysław Chudzik, przewodniczący Rady Powiatu p. Wiesław Bąk, dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach p. Jarosław Grzybowski, wizytator p. Władysława Tkaczyk, władze samorządowe z wójtem gminy Kłomnice p. Adamem Zającem i wicewójtem p. Wandą Kusztal, radni gminni i powiatowi, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół, przyjaciele szkoły, rodzice.

   Uroczystości rozpoczęła msza święta. Podniosłym momentem było poświęcenie sztandaru, który rodzice przekazali młodzieży szkolnej. Następnie zabrzmiały uroczyste słowa ślubowania uczniów. Kolejny punkt to przekazanie przez wójta Gminy Kłomnice nowych tablic na budynek szkolny i odczytanie aktu nadania imienia. Po wystąpieniach zaproszonych gości uczniowie zaprezentowali ciekawy i barwny program artystyczny, który przeniósł zebranych w renesansowy wymiar, gdzie brzmiały strofy pięknej poezji Jana Kochanowskiego.

   Fotoreportaż z przebiegu uroczystości jest zamieszczony w galerii.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych