• Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje

  • Dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie skierowała do dzieci i młodzieży szkolnej zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym "Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje". Projekt realizowany był pod narodowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wspólnie z częstochowskim Kuratorium Oświaty projekt podjął oddział Częstochowskiego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze oraz ponad 130 szkół i przedszkoli z Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. 

   W odpowiedzi na zaproszenie Delegatury Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach przystąpiła do realizacji zadań projektowych. Konferencja otwierająca projekt miała miejsce 24 kwietnia 2018 r. w Centralnej Szkole Pożarniczej w Częstochowie. Jednym z jej punktów była prezentacja wzorcowego ceremoniału szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego. Prezentowane standardy zostały zaadaptowane i wzbogaciły ceremoniał naszej szkoły. Możemy pochwalić się ujednoliceniem strojów chorążego i asysty pocztu sztandarowego, nowym masztem wykorzystywanym podczas uroczystości patriotycznych a także ceremoniałem przekazywania sztandaru szkoły przez absolwentów młodszym kolegom. Aktywność uczniów naszej szkoły w projekcie rozpoczęła się od pamiątkowego wpisu do specjalnie przygotowanej kroniki  "100 życzeń na 100 lat dla Niepodległej". Kronika została złożona jako wotum na Jasnej Górze w dniu kulminacyjnym - 4 listopada 2018 r. Ciekawym zadaniem było projektowanie i ozdabianie maciejówek w wersji designerskiej „Maciejówka XXI wieku”. Nasze przedszkolaki również dostały zadanie do zrealizowania. Wzięły udział w konkursie plastycznym „Laurka dla mojej Ojczyzny” i wykonały piękne prace. W ramach przygotowań do patriotycznego korowodu, będącego częścią jasnogórskich obchodów odzyskania niepodległości, wybrani uczniowie rozpoczęli naukę poloneza.

   4 listopada 2018 r. na Jasnej Górze odbyły się piękne i wzruszające uroczystości związane z podsumowaniem projektu, w których wzięła udział ponad trzydziestoosobowa delegacja uczniów naszej szkoły. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. dyrektor Dorota Kowalik, p. Joanna Tomaszewska-Kubik, p. Aldona Siemińska, p. Monika Kobiałka i p. Jarosław Poroszewski. Poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystej eucharystii sprawowanej przez ks. abp Wacława Depo. Pozostali uczniowie w rytmie poloneza przeszli w korowodzie patriotycznym od Placu Biegańskiego na Jasnogórskie Błonia. Tutaj byliśmy świadkami zawieszenia na wieży jasnogórskiej 100-metrowej flagi daru prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także z zaciekawieniem oglądaliśmy rekonstrukcję wydarzeń z 4 listopada 1918 r.

   Warto nadmienić, że 4 listopada 1918 r. wojsko polskie pod komendą kap. Artura Wiśniewskiego przejęło klasztor z rąk zaborców austriackich. Po latach niewoli przed bramą Sanktuarium polscy żołnierze po raz pierwszy zaciągnęli wartę honorową, a na wieży jasnogórskiej załopotała biało-czerwona flaga. Kpt. Artur Wiśniewski był legionistą I Brygady Legionów Polskich. Zginął w obronie Ojczyzny w wieku 30 lat podczas wojny polsko-bolszewickiej. Za wykazane męstwo odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych. 5 listopada 1918 r. polską załogę na Jasnej Górze powitały władze miasta nadburmistrz dr Jan Marczewski i burmistrz Aleksander Bandtke-Stężyński przybyła również delegacja mieszkańców miasta. 6 listopada 1918 r. na Jasną Górę przybył gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski szef sztabu generalnego Wojska Polskiego obejmując komendę nad załogą. Tym samym Częstochowa stała się "skrawkiem" wolnej Polski, zanim niepodległość ogłoszono 11 listopada 1918 r.

   Udział w projekcie dostarczył nam wiele radości i był lekcją patriotyzmu, a pięknie ozdobione maciejówki, będą nam przypominały o bohaterach, których udziałem stała się niepodległość.

   p. Joanna Tomaszewska-Kubik SP Witkowice

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych