• Stypendia Wójta Gminy Kłomnice

   • Stypendia Wójta Gminy Kłomnice wręczane są na podstawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Kłomnice dla uczniów  w uznaniu osiągnięć w dziedzinie oświaty, kultury i sportu, zatwierdzonego Uchwałą nr 36.VIII.2015  Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 kwietnia 2015 r.

    O Stypendium Wójta Gminy Kłomnice może ubiegać się uczeń, który w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium, spełnił następujące warunki:

    1. Warunki konieczne:

    a. uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
    b. uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego na poziomie co najmniej 4,5 (bez ocen  poniżej dobrej).

    2. Spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków:

    a. zdobył w bieżącym roku szkolnym co najmniej 5 miejsce na olimpiadzie, konkursie przedmiotowym, zawodach sportowych, przeglądzie artystycznym, itp. na szczeblu wojewódzkim,
    b. zdobył w bieżącym roku szkolnym co najmniej 10 miejsce na olimpiadzie, konkursie przedmiotowym, zawodach sportowych, przeglądzie artystycznym, itp. na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

    LISTA UCZNIÓW NAGRODZONYCH
    STYPENDIUM WÓJTA GMINY KŁOMNICE

    Rok szkolny – 2020/2021

    1. Weronika Chrapońska - kl. 4
    2. Szymon Siemiński - kl. 4
    3. Patrycja Ziółkowska - kl. 4
    4. Kinga Kipigroch – kl. 5
    5. Marta Grabałowska -  kl. 6
    6. Wiktoria Świącik – kl. 7a
    7. Iga Małek – kl. 7b
    8. Damian Knysak – kl. 7b
    9. Błażej Kubik – kl. 7b

    Rok szkolny – 2019/2020

    1. Kinga Kipigroch – kl. 4
    2. Marta Grabałowska – kl. 5
    3. Wiktoria Świącik – kl. 6a
    4. Damian Knysak – kl. B
    5. Klaudia Leśko – kl. 6b
    6. Alicja Motyl – kl. 6b
    7. Mateusz Wróbel – kl. 8

    Rok szkolny 2018/2019

    1. Marta Grabałowska – kl. 4
    2. Jakub Korgól – kl. 4
    3. Mateusz Stanisz – kl. 4
    4. Klaudia Leśko – kl. 5b
    5. Wiktoria Świącik – kl. 5a
    6. Sara Dziubek – kl. 8
    7. Marcelina Kubik – kl. 8

    Rok szkolny – 2017/2018

    1. Izabela Wilk – kl. 6
    2. Kaja Łysakowska – kl. 7
    3. Wiktoria Świącik – kl. 7
    4. Sara Dziubek – kl. 7

    Rok szkolny 2016/2017

    1. Sara Dziubek – kl.6

    Rok szkolny – 2014/2015

    1. Maja Stelmaszczyk

    Rok szkolny – 2013/2014

    1. Oskar Szymczyk
    2. Iga Kugiel

    Rok szkolny – 2010/2011

    1. Karolina Rybak
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych