• Ceremoniał szkoły

   • Ceremoniał  szkolny

    Nasza szkoła może poszczycić się bogatym spektrum tradycji i zwyczajów, które wzmacniają w nas poczucie przynależności do lokalnej społeczności.

    Najważniejsze uroczystości tworzące ceremoniał naszej szkoły:

    • uroczysta inauguracja roku szkolnego i jego zakończenie,

    • ślubowanie klas pierwszych,

    • pożegnanie uczniów klas ósmych,

    • obchody dnia  patrona szkoły,

    • obchody świąt państwowych, ważnych państwowych rocznic, upamiętnienie patronatów danego roku ustanowionych przez Sejm Rzeczpospolitej.
      

    Do symboli szkoły należą:

    • sztandar,

    • hymn.

    Sztandar szkoły jest obszyty złotą frędzlą. Na prawej stronie znajduje się wizerunek patrona wraz z nazwą i imieniem szkoły. Na lewej stronie znajdują się symbole narodowe: biało-czerwona flaga i godło państwowe, a także napis "Bóg, Honor, Ojczyna, Nauka".

    Sztandarem opiekują się dwa 3-osobowe zespoły uczniów klas ósmych, wybierane na roczną kadencję. Ubiór członków pocztu został ujednolicony. Chorąży zakłada granatową kamizelkę na białą koszulę i ciemne spodnie. Asysta, zazwyczaj dwie uczennice, posiada granatowe sukienki z białymi kołnierzami, będące własnością szkoły i cieliste rajstopy.

    Uroczystości związane z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw oraz jego poszanowania.

    Insygnia pocztu sztandarowego: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym  w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.

    Przekazanie opieki nad sztandarem ma miejsce w obecności całej społeczności szkolnej podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Jeden z nowych chorążych składa ślubowanie w imieniu nowego pocztu, wypowiadając słowa:

    W imieniu szkolnej społeczności przyjmujemy sztandar i zapewniamy, że będziemy go wysoko nieść, szanować i uczynimy wszystko, aby wyrastać na prawych obywateli naszej ojczyzny.

    Po tych słowach ustępująca asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru.

    Na placu przed budynkiem szkoły znajduje się maszt, na który przy akompaniamencie hymnu państwowego jest podnoszona flaga państwowa w asyście pocztu sztandarowego i pocztu flagowego. Wydarzenie to ma miejsce przed najważniejszymi świętami państwowymi. W tym miejscu również gromadzimy się, by odśpiewać hymn państwowy, włączając się w akcję Szkoła do hymnu.

    Hymn szkoły stanowi parafrazę słów pieśni Jana Kochanowskiego. Znajomość słów jest obowiązkiem uczniów i nauczycieli. Podczas wykonywania hymnu szkoły społeczność szkolna zachowuje się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.

    W szkole mamy również symbole związane z  patronem i identyfikujące nas jako społeczność "od Kochanowskiego". Wchodzący do szkoły, nie mogą nie zauważyć wypisanych na ścianie słów "Nauka skarbem drogim", pochodzących z twórczości mistrza z Czarnolasu. Te słowa wpisują się w misję szkoły i są zawarte w naszym hymnie. Tuż obok hasła, po jego prawej stronie znajduje się portret z podobizną Jana Kochanowskiego. Sąsiednią ścianę zdobi niezwykłe drzewo – lipa z cytatami pochodzącymi z utworów renesansowego poety.

  • Galeria zdjęć

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych