• W sercu króla

     • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach od września 2019 r. uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu Erasmus Plus. Projekt finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Partnerskimi szkołami, z którymi nasza szkoła realizuje projekt pt. ‘In the King’s Heart’ – „W Sercu Króla” są dwie szkoły włoskie: Szkołą San Giovani Bosco w Foggi, oraz Institutio Comprensivo  Aldo Moro w miejscowości Stornarella – Ordona. Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Aleksandra Niesmaczna.

     • Drzewo genealogiczne Fryderyka II Hohenstaufa

     • Podczas studiowania tła historycznego epoki średniowiecza, uczniowie prześledzili korzenie rodzinne Fryderyka II. Rezultatem jest plakat - Drzewo genealogiczne. Zgłębiając wiedzę na temat krajów i kultury szkół partnerskich, uczniowi przygotowali również plakat o regionie Sycylii.

     • Średniowieczne naczynia liturgiczne

     • W ramach realizacji  projektu Erasmus+ najmłodsi uczniowie naszej szkoły, badając tło epoki średniowiecza, skupili się na analizie dzieł sztuki sakralnej. Naczynia liturgiczne z czasów średniowiecza  służyły do przechowywania wina, wody, olejków i hostii oraz do wykonywania czynności związanych z odprawianiem mszy jak obmywanie rąk. Romańskie kielichy z XII w.  były metalowe, srebrne, pozłacane, czasem ozdabiane kamieniami , a czasem dekorowane motywami z Biblii. Uczniowie wykonali naczynia liturgiczne - kielichy mszalne z plasteliny w formie płaskorzeźby. Naczynia zostały pomalowane złotą farbą i udekorowane ozdobnymi kamieniami.

     • "Medieval fashion"- "Moda średniowieczna"  Konkurs Plastyczny

     • W ramach realizacji  projektu Erasmus+  "W sercu króla" uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym "Moda średniowieczna". Aby poszerzyć wiedzę na temat epoki średniowiecza uczniowie naszej szkoły przeprowadzili historyczne badania związane z modą  średniowiecza. Poprzez użycie różnych technik uczniowie stworzyli prace plastyczne  przedstawiające różne  ubiory z tamtej epoki.

     • Portret Fryderyka II Hohenstaufa

     • Podczas  zajęć artystycznych uczniowie  zdobyli wiedzę na temat malarstwa średniowiecznego. Zajęcia artystyczne  pozwoliły uczniom rozwijać kreatywność oraz odkrywać nowe talenty. Uczniowie dowiedzieli się, że typowe cechy malarstwa średniowiecznego to: płaskie postacie, czyste kolory, złote lub błękitne tło, uproszczenie i schematyzm w ukazaniu postaci. Dzieci namalowały portret Fryderyka II Hohenstaufa.  Mimo, iż uczniowie stosowali te same techniki - typowe dla malarstwa średniowiecznego, każdy stworzył pracę plastyczną typową dla niego, zgodnie z zasadą, że każdy  twórca ma  swój własny, niepowtarzalny styl.

     • Średniowieczny ozdobny inicjał

     • Badając tło epoki średniowiecza, uczniowie wykonali, ozdobne średniowieczne inicjały udekorowane wzorami roślinnymi lub zoomoficznymi.

     • Portal romański

     • Kolejne plastyczne zadanie wykonane przez uczniów, to romański portal - dekoracyjne obramowanie drzwi wejściowych.

     • Średniowieczny błazen dworski

     • Najmłodsi uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające średniowiecznego błazna.

     • Konkurs plastyczny LOGO PROJEKTU

     • W ramach realizacji działań projektowych odbył się wewnątrzszkolny konkurs plastyczny "LOGO PROJEKTU - In the King’s Heart".

     • Mobilność wirtualna 17-21 maja 2021

     • W dniach 17- 21 maja 2021r. odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach wirtualna mobilność związana z realizacją projektu "In the King’s Heart" – "W Sercu Króla".  W wizycie uczestniczyły dwie instytucje partnerskie: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach,   Institutio Comprensivo "Aldo Moro",  oraz szkoła będąca koordynatorem projektu: Scuola Primaria e dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” W trakcie szokleniowej, pięciodniowej wizyty, przeprowadzone zostały wykłady i prezentacje na temat badań historycznych tła epoki średniowiecza oraz przedstawiona zostła sylwetka legendarnego cesarza - Fryderyka II Hohenstaufa - postać, która przewodzi tematyce realizowanego projektu. Prezentacje i wykłady przeprowadziła Aleksandra Niesmaczna – koordynator projektu Szoły Podstawowej  im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach. W wizycie uczestniczyło: 46 nauczycieli z wszystkich szkół realizujących projekt.
      W trakcie wizyty szkoleniowej obejrzeliśmy prezentacje o nastepującej tematyce: Nasz kraj - Polska, Nasza Szkoła, Gmina Kłomnice, Jasna Góra, Szlakiem Orlich Gniazd, Kraków - średniowieczne miasto Polski, Heroiczna obrona Głogowa - śladami przodków Fryderyka, Interpretacja książki prof. Jerzego Hauzińskiego "Fryderyk II Hohenstauf. Cesarz Rzymski". Lekcje na temat różnic i podobieństw w różnych kulturach. Badania historyczne tła epoki średniowiecza w praktyce. Działania uczniów. Zaprezentowane zostały również nastepujące filmy: Nasza szkoła, Jasna Góra,  Spotkanie z Fryderykiem. Odyły się też wirtualne podróże poprzez Polskę, Kraków, naszą szkołę i gminę.

     • Wizyta w Czarodziejskiej Zagrodzie

     • Dnia 11.12.2019r., w ramach realizacji projektu Erasmus+, grupa uczniów klas VI udała się do Poraja, do Czarodziejskiej Zagrody - Pracowni Ceramiki. Jednym z celów naszych  badań historycznych jest rekonstrukcja różnych sfer życia codziennego ludzi z epoki średniowiecza ( czasów życia cesarz Fryderyka II Hohenstaufa). W tło epoki średniowiecza jasno wpisuje się garncarstwo i ceramika, które pozwoliły ludziom z powszechnie dostępnej gliny wytworzyć naczynia o najróżniejszych kształtach. Uczniowie  własnoręcznie wykonali naczynia metodą zwijania długiego wałka gliny w spiralę, po to by ścianki tworzyły się równomiernie. Po wysuszeniu naczynia są wypalane w piecu i pokrywane szkliwem. Uczniowie mieli też możliwość pogłębić wiedzę na temat pradawnych sposobów mielenia ziarna podczas wizyty w Starym Młynie Muzeum Rzemiosł w Żarkach.   

     • Lekcje - Zrozumienie pojęcia Inności

     • Jednym z celów projektu jest zrozumienie pojęcia "Inności" oraz rozpoznanie wspólnych i różnych elementów danej kultury. Porównując różne tradycje, uczniowie z szóstej i z siódmych klas przygotowali lekcje plastyki na temat kolorów i ich znaczenia w różnych krajach. Uczniowie zrozumieli , że ważne jest poznanie tradycji w różnych krajach ponieważ każde państwo ma swoją własna kulturę i tradycje. Pomimo, iż używamy tych samych barw, maja one w różnych krajach, różne znaczenie. Jeśli chcemy zrozumieć siebie nawzajem, powinniśmy poznać różnice i je uszanować. Uczniowi stworzyli  mapę myśli i burzę mózgu poszukując znaczenia kolorów w różnych kulturach i  krajach. Kolejnym krokiem było stworzenie barwnego, papierowego miasteczka składającego się z różnych domków i kamienic usytuowanych na jednej ulicy. Nasze miasteczko jest symbolem wzajemnej współpracy i tolerancji, pomimo istniejących między nami różnic.
      Analizując różnice i podobieństwa kulturowe, odbyły się lekcje na temat świąt wielkanocnych Uczniowie przygotowali prezentacje, plakaty. Na lekcjach przeprowadzono "burzę mózgów".

     • Mobilność wirtualna 13-16 grudnia 2021 r.

     • W dniach 13 - 16 grudnia 2021r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach odbyła się kolejna mobilność wirtualna związana z realizacją projektu "In the King’s Heart" – "W Sercu Króla". Tym razem, to nasza szkoła miała przyjemność być gospodarzem spotkania. W wizycie uczestniczyły: szkoła  San Giovani Bosco w Foggi, we Włoszech, oraz Institutio Comprensivo  Aldo Moro w miejscowości Stornarella – Ordona we Włoszech. Z naszej szkoły w wizycie uczestniczyło 20 uczniów z klas trzeciej i czwartej  oraz  2 nauczycieli. Temat  wizyty brzmiał: "Following Frederick II - śladami Fryderyka II Hohenstaufa". W trakcie czterodniowego spotkania  nasi uczniowie klasy trzeciej zaprezentowali szkołę w Witkowicach wyświetlając prezentację w programie Powerpoint. W drugiej części spotkania uczniowie zaangażowaniu w działania projektowe mieli możliwość przedstawienia  się i zaprosili gości na wirtualna podróż po naszej szkole. Wspólnie z naszymi włoskimi partnerami udaliśmy się też w wirtualną podróż po Jasnej Górze. Uczniowie komunikowali się w języku angielskim. W kolejnym dniu uczniowie klasy czwartej za pomocą prezentacji Powerpoint przedstawili rezultaty badań historycznych na temat epoki średniowiecza i postaci cesarza Fryderyka II Hohenstaufa. Uczniowie zaprezentowali również film przedstawiający fakty z życia Fryderyka. Film ten został nakręcony przez uczniów. W kolejnej części spotkania uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych wykonując insygnia władzy królewskiej.  W następnym dniu odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie wykonali modele zamków średniowiecznych, a w kolejnych warsztatach przygotowali pokaz średniowiecznego tańca dworskiego. Uczniowie klasy trzeciej ,pod kierunkiem wychowawczyni Doroty Grzesik przygotowali układ taneczny i zachwycili wszystkich  pięknymi,  średniowiecznymi strojami.  W ostatnim dniu wizyty, uczniowie wszystkich szkół zaprezentowali rezultaty swoich działań.  W wizycie wzięło udział 60 uczniów z wszystkich krajów współpracujących w realizacji projektu. Działania uczniów w naszej szkole nadzorowała pani Sylwia Hadaś i koordynator projektu Aleksandra Niesmaczna.

     • Mobilność wirtualna 18 - 21 stycznia 2022 r. Koronacja Cesarza

     • W dniach 18 - 21 stycznia 2022 r. odbyła się w Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Witkowicach ostatnia już mobilność wirtualna projektu "W Sercu Króla". Tym razem udaliśmy się do szkoły San Giovani Bosco w Foggi. Mobilność ta, była ostatnią wizytą, podsumowującą wszystkie działania projektowe.  W pierwszym dniu spotkania, uczniowie  ze szkoły San Giovani Bosco zaprezentowali paradę historyczna oraz odczytali edykt z czasów cesarza Fryderyka II Hohenstaufa. W następnym dniu, kolejna zaprzyjaźniona szkoła - Institutio Aldo Moro z miejscowości Stornarella - Ordona zaprezentowała przedstawienie teatralne - scenkę z życia cesarza: "Narodziny  Fryderyka". W kolejnym dniu, po przywitaniu wszystkich uczestników przez panią Dyrektor Dorotę Kowalik, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali pantomimę "Koronacja Cesarza". Uczniowie pod kierunkiem pani Katarzyny Jastrzębskiej,  w przepięknym strojach i w średniowiecznej scenerii, przedstawili ważny moment w dziejach historii cesarza Fryderyka. Uczniowie wcielili się w postaci historyczne a wzniosły nastrój wydarzenia podkreśliła przepiękna muzyka - "Hymn koronacyjny" Haendela. Przedstawienie upiększyły tańce średniowieczne wykonane przez uczennice klasy trzeciej i siódmej naszej szkoły, przygotowane pod kierunkiem pani Doroty Grzesik i Aleksandry Niesmacznej. W ostatnim dniu wizyty, uczniowie szkoły San Giovani Bosco zaprosili wszystkich na średniowieczny bankiet na dworze cesarza, któremu towarzyszyły średniowieczne tańce i muzyka. Nad całością przebiegu mobilności czuwała koordynator projektu w naszej szkole - pani Aleksandra Niesmaczna. W taki oto sposób, nasza dwu  i pół-letnia podróż z włoskimi przyjaciółmi do epoki średniowiecza dobiegła końca. Projekt pozwolił nam poszerzyć wiedzę, poznać tradycję, kulturę i historię innych krajów,  rozwinął nasze kompetencje językowe i informatyczne. Technologia była jedynym, możliwym  narzędziem komunikacji w trudnej na całym świecie sytuacji. Pomimo dzielącej nas odległości, nawiązaliśmy przyjaźnie i relacje, które pozostaną na długo w naszej pamięci.  Nasze działania zostały utrwalone w fotografii i filmach prezentowanych na stronach internetowych: platformie eTwinning, platformie Edmondo, włoskiej stronie internetowej projektu "Nel Cuore del Sovrano", na stronie internetowej naszej szkoły, w lokalnej prasie, na wystawkach szkolnych.  Niebawem, efekty naszych działań  zostaną zapisane na łamach tworzonego ebooka.

      p. Aleksandra Niesmaczna

     • Wystawa plastyczna "W sercu Króla"- Rezultaty działań

     • W naszej szkole stworzona została wystawa przedstawiająca efekty działań projektu  "W Sercu Króla". Wystawa prezentuje prace uczniów wykonane w trakcie trwania projektu: portrety cesarza, naczynia liturgiczne, inicjały średniowieczne, portale romańskie, portrety średniowiecznego błazna dworskiego, modele zamków średniowiecznych, broń z epoki średniowiecza, insygnia władzy królewskiej, kostiumy średniowieczne,  mapę prezentującą miejsca w Polsce i we Włoszech  związane z postacią Fryderyka II Hohenstaufa lub z epoką średniowiecza, rekwizyty wykorzystane w przedstawieniu "Koronacja cesarza". Niektóre rekwizyty i stroje sceniczne wykonał uczeń klasy 8a - Przemysław Ingier.

      p. Aleksandra Niesmaczna

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych