• Dęby niepodległości

    • Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 23 kwietnia 2018 r. odbyła się ważna uroczystość. Przed budynkiem szkolnym uczniowie posadzili dąb niepodległości Wojciecha Korfantego. Obok drzewa została ustawiona tabliczka z informacją o patronie. Na uroczystość przybył Wójt Gminy Kłomnice Pan Piotr Juszczyk, Zastępca Wójta Pan Adam Śliwakowski, Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Wojciech Szymczyk, druh Jędrzej Moderski, sołtys miejscowości  Chorzenice Pan Janusz Bławat. Dąb niepodległości przed naszą szkołą jest jednym z 11, które zostały posadzone przed szkołami i przedszkolami Gminy Kłomnice. Dęby noszą imiona osób związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

  • Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
   Dąb niepodległości Romana Dmowskiego (1864 - 1939)
   publicysty politycznego i twórcy podstaw ideologii narodowej w Polsce, działacza partyjnego, założyciela Narodowej Demokracji.

   Przedszkole w Rzerzęczycach
   Dąb niepodległości Józefa Piłsudskiego (1867 – 1935)
   działacza społecznego i niepodległościowego, żołnierza, polityka, męża stanu, zesłańca carskiego na Syberię, więźnia twierdzy magdeburskiej.

   Przedszkole w Rzekach Wielkich
   Dąb niepodległości Ignacego Jana Paderewskiego (1860 – 1941)
   pianisty, kompozytora, działacza niepodległościowego, męża stanu i polityka, premiera rządu II Rzeczpospolitej.

   Przedszkole w Kłomnicach
   Dąb niepodległości gen. Władysława Sikorskiego (1881 – 1943)
   polityka, generała broni Wojska Polskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i premiera Rządu RP na Uchodźstwie podczas II wojny światowej.

   Szkoła Podstawowa w Witkowicach
   Dąb niepodległości Wojciecha Korfantego (1873– 1939)
   polityka, publicysty, posła na Sejm Śląski i Sejm II Rzeczpospolitej Polskiej, senatora II RP, a nade wszystko bojownika o polskość Górnego Śląska.

   Szkoła Podstawowa w Rzerzęczycach
   Dąb niepodległości gen. Józefa Hallera  (1873-1960)
   generała broni Wojska Polskiego, działacza politycznego i społecznego, harcmistrza i przewodniczącego Z H P.

   Szkoła Podstawowa w Zawadzie
   Dąb niepodległości gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego (1866-1928)
   generała broni, organizatora Wojska Polskiego, konstruktora i wynalazcy.

   Szkoła Podstawowa w Konarach
   Dąb niepodległości Wincentego Witosa (1874-1945)
   rolnika, działacza ruchu ludowego, polityka, trzykrotnego premiera II Rzeczpospolitej Polskiej, posła na Galicyjski Sejm Krajowy.

   Szkoła Podstawowa w Garnku
   Dąb niepodległości gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego (1867 -1937)
   generała broni Wojska Polskiego, dowódcy powstania wielkopolskiego.

   Szkoła Podstawowa w Kłomnicach
   Dąb niepodległości Władysława Grabskiego (1874 – 1938)
   polityka, działacza niepodległościowego i społecznego, wybitnego ekonomisty, historyka.

   Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie
   Dąb niepodległości Ignacego Daszyńskiego (1866 – 1936)
   polityka, działacza socjalistycznego i niepodległościowego, posła do parlamentu austriackiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Galeria zdjęć

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych