• Uroczystości patriotyczne

   • "A jeśli komu droga otwarta do nieba,
    Tym, co służą ojczyźnie"

    Jan Kochanowski

    Pielęgnowanie historii własnego narodu trwale wpisało się w tradycje społeczności Szkoły Podstawowej w Witkowicach i stało się hasłem programowym dla wychowania kolejnych roczników. Z inicjatywy pani dyrektor Doroty Kowalik coroczny kalendarz imprez szkolnych obejmuje organizację kilku patriotycznych apeli i akademii. Ufamy, że nasza młodzież, zaszczepiona duchem patriotyzmu będzie wzrastała w poczuciu dumy z bycia spadkobiercami naszej narodowej spuścizny.

    Poniżej przypominamy wybrane imprezy patriotyczne, które odbyły się w przeciągu ostatnich lat.

    Upamiętnienie Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych było okazją do przedstawienia uczniom mniej znanych faktów  naszej państwowości. Uczniowie poznali sylwetki gen. Leopolda Okulickiego, ppłk. Łukasza Cieplińskiego, Danuty Siedzikówny, Hieronima Dekutowskiego, Zygmunta Szendzielarza, Józefa Franczaka i Stanisława Sojczyńskiego. Specjalnym akcentem uroczystości było przywołanie słów przysięgi Żołnierzy Niezłomnych oraz prezentacja kroku defiladowego w wykonaniu naszych uczniów.

    Wielu chwil wzruszeń dostarczało nam wspomnienie Dnia Pamięci Ofiar Katyńskich, kiedy to odczytywaliśmy autentyczne listy, napisane przez żołnierzy do swoich bliskich. Projekcja fragmentów filmu „Katyń” umożliwiła uczniom poznanie historii zagłady polskich oficerów w czasie II wojny światowej.

    Niewątpliwie jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń dla naszej społeczności były obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, połączone ze 100-leciem założenia Szkoły Podstawowej w Witkowicach. Społeczność szkolna uczestniczyła z 3-godzinnym widowisku muzyczno- teatralnym, ukazującym historię naszej szkoły na tle wydarzeń dziejowych od momentu odzyskania niepodległości, poprzez czasy międzywojenne, wojnę i okupację, lata realnego socjalizmu i wydarzenia współczesne, po 1989 r. Podniosły charakter uroczystości nadała obecność wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele parlamentarzystów RP, przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Gminy Kłomnice, arcybiskup senior Archidiecezji częstochowskiej Stanisław Nowak, a także społeczności szkolnej i mieszkańców gminy.

    W 2018 r. przybliżyliśmy społeczności szkolnej postać Ireny Sendlerowej, niezłomnej pielęgniarki, więźniarki obozu koncentracyjnego Auschwitz, która została ustanowiona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronem tegoż roku.

    Obchody Rocznicy Chrztu Polski po raz pierwszy włączyliśmy do naszego kalendarza imprez szkolnych w 2019 r., kiedy to Sejm ustanowił państwowe Święto Chrztu Polski na pamiątkę przyjęcia przez Mieszka I chrztu w dniu 14 kwietnia 996 r. W naszej szkole zaprezentowane zostało widowisko muzyczno-teatralne z udziałem naszych uczniów, nawiązujące do okoliczności Chrztu Polski. Słuchacze mieli też okazję poznać legendy związane z początkiem naszej państwowości i stare zwyczaje.

    W 2019 r. upamiętniliśmy również 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz sowieckiej napaści na Polskę we wrześniu 1939 r. Z tej okazji zanurzyliśmy się w literaturze okresu wojny i okupacji, ukazującej okrucieństwo i brutalność tamtej rzeczywistości.

    Z kolei w 2020 roku przypomnieliśmy uroczystość Zaślubin Polski z Morzem w związku z ustanowionym przez Sejm Rokiem upamiętniającym to wydarzenie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z biogramem gen. Józefa Hallera i zrozumieć okoliczności wydarzenia.

    Tradycyjnie też corocznie przygotowujemy w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja i włączamy się w akcję „Niepodległa do Hymnu”.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych